Je kulturna dediščina, ki je ohranila vso izvirnost in avtentičnost stara je vsaj 255 let o čem priča izklesana letnica nad vrati 1757. Zgradba je cimprača zgrajena iz lesenih brun, ometana je z zunanje in notranje strani z ilovico, ki smo ji primešali koščke slame. Ostrešje je še vso povezano z lesenimi klini, pokrita pa je s slamo. Okna so majhna v njej so vgrajeni železni križi tla so zgrajena iz zbite gline, stare opeke in lesenih desk.

Cimpračo imamo v lasti že tretja generacija Brumnovih in zanjo bo poskrbela še vsaj ena generacija. Dosedaj so vse generacije za njo dobro skrbele, da se je lahko v izvirnem stanju ohranila, do danes. Pomembno pri cimprači je, da je bila streha vedno primerno vzdrževana,
tako smo se iz roda v rod učili kako se pripravi slama za pokrivanje in
kako se pripravi ilovica za omet.

V letu 2011 smo jo v celoti obnovili, pod vodstvom zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Obnova je zajemala notranjo in zunanjo obnovo ilovnatega ometa in apneni premaz, obnovljena so bila lesena tla in vsi leseni deli so se zaščitili z naravnimi materiali.
V celoti je bila prekrita s slamo.

V cimprači so razstavljeni predmeti, ki pa so bili ohranjeni na naši kmetiji in so last naših prednikov. Ob ogledu cimprače in predmetov, ki so razstavljeni v njej vam želimo predstaviti kako so delali in živeli naši predniki.